Privacy Verklaring

De verschillende vormen van verwerking van persoonsgegevens zijn noodzakelijk verbonden aan de uitoefening van het beroep van advocaat. 

Het advocatenkantoor Advocaat Isabelle Parmentier B.V. verwerkt persoonsgegevens  in het kader van de juridische dienstverlening aan haar cliënten. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt in de mate dat en zolang dit noodzakelijk is voor de behartiging van de belangen van de cliënten. 

Er zijn verschillende verplichtingen en bescherming die op juridische dossiers van toepassing zijn, zoals het beroepsgeheim, professionele bewaringsplicht en dergelijke meer.

Er zijn gerechtvaardigde belangen die toelaten om de verwerking van persoonsgegevens verder te zetten.

De verwerking van persoonsgegevens zal beperkt worden tot wat nodig is binnen het kader van gerechtvaardigde belangen. Advocaten zijn verbonden door het beroepsgeheim, waardoor persoonsgegevens het kantoor niet zullen verlaten. 

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten: een verzoek om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens; een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens; een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens; een verzoek tot overdracht van uw gegevens; een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt uw verzoeken richten aan Isabelle Parmentier via info@advocaat-parmentier.be. 

Wij respecteren alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens volgens de toepasselijke wetgeving.