Tarieven

Ereloon en kosten

Procesvoering: € 110 à € 125-175 per uur (excl.BTW)

Voor het voeren van een procedure wordt gewerkt aan het vaste uurtarief van 110 euro voor particulieren en 125 - 175 euro voor bedrijven naargelang het onderwerp en de complexiteit van de procedure.

Het uurtarief in verzekeringsdossiers bedraagt 150 - 200 euro naargelang het onderwerp en de complexiteit van de procedure.

Aanpassing ereloon: P.M.

Naargelang de situatie of de complexiteit van de zaak, kan het ereloon worden besproken en aangepast.

Bemiddeling: € 130 per uur gedeeld door het aantal partijen

Het uurtarief wordt gedeeld door het aantal partijen die deelnemen aan de bemiddeling.

Bemiddelingssessies duren standaard 1 uur per keer. Het aantal sessies varieert sterk ngl. de complexiteit van de discussie of onderhandeling. 

Kantoorkosten

Op facturen van ons kantoor staat soms de post 'kantoorkosten'. 

Vaak wordt wel eens gezegd dat het om kopieerkosten gaat, en om het betalen van de vaste lasten van kantoor. Dat is maar ten dele waar. Er zijn allerlei kosten die onder kantoorkosten vallen. Tegenwoordig is de aard van de kosten natuurlijk wel veranderd (vooral in ICT-kosten en kennissystemen), die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden voor de klant goed te kunnen blijven doen en om aan onze informatieverplichtingen als advocaat te voldoen.

Het belangrijkste werk van advocaten en juristen is om in een procedure of juridisch advies een strategie te bepalen, waarmee de cliënt het best wordt geholpen. Een advocaat studeert zich in in een zaak, diept uitvoerig jurisprudentie uit, overlegt zo nodig met collega's en stippelt zo uit hoe de cliënt het beste resultaat kan behalen. 

Ook het werk van het secretariaat kost tijd. Er wordt gecommuniceerd met de rechtbanken, er moeten procedurestukken opgevraagd worden en de zaak moet administratief opgevolgd worden. 

De hoogte van de kantoorkosten wordt bepaald door een vast percentage van het honorarium. Wij hanteren een tarief van 5 procent.

5%

Reis- en verplaatsingskosten

  • Kilometervergoeding: 0,80 euro per kilometer
  • Reistijd: 55,50 euro per uur
  • Treinreizen: de prijs van het treinticket + de reistijd

Gerechtskosten

Gerechtskosten: P.M.

Gerechtskosten worden voorgeschoten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en andere openbare instanties. 

Deze kosten worden tussentijds verrekend of rechtstreeks gefactureerd.

BTW

BTW: % 21

Sinds 1 januari 2014 zijn de diensten en kosten van advocaten onderworpen aan BTW. Alle tarieven dienen vanaf die datum bijgevolg te worden vermeerderd met 21%.