Advocaat bemiddelingsrecht uit Schoten

Geschillenoplossing buiten de rechtbank

Dankzij onze advocaat bemiddelingsrecht uit Schilde kunt u zich veel tijd besparen. Gerechtelijke procedures zijn vaak tijdrovend, duur en zorgen niet altijd voor de rechtschapen uitspraak waarop u had gehoopt. Dankzij bemiddeling kan de uitkomst in een geschil optimaler zijn dan voor de rechtbank. Ontdek wat bemiddeling door onze advocaat bemiddelingsrecht inhoudt.

De rol van onze advocaat bemiddelingsrecht

Bij bemiddeling pogen partijen samen en onder begeleiding van een bemiddelaar een einde te maken aan een tussen hen gerezen geschil. Een advocaat bemiddelingsrecht zal optreden als bemiddelaar. Dit is een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale derde die structuur geeft aan de gesprekken en de communicatie tussen partijen tracht te vergemakkelijken. Waar de communicatie spaak loopt, zal de bemiddelaar ingrijpen door de obstakels die de communicatie tussen partijen verhinderen aan te pakken. Onze advocaat bemiddelingsrecht velt geen oordeel en stelt geen oplossing voor. Het is de bedoeling dat de partijen zelf, onder begeleiding van de bemiddelaar, tot een eigen oplossing komen. Niet enkel een advocaat in bemiddelingsrecht kan optreden als bemiddelaar. Ook een advocaat in familierecht treedt vaak op als bemiddelaar in geschillen tussen families. En bij problemen op het werk kan een advocaat voor bedrijven worden ingeschakeld om te bemiddelen tussen collega's.

De eigenschappen van een bemiddeling

Bemiddeling is geheel vrijwillig. Dit wil zeggen dat elke partij steeds kan besluiten de bemiddeling te beëindigen, zonder dat dit de partij tot nadeel kan strekken. Bemiddeling is daarenboven vertrouwelijk. De inhoud van de gesprekken en de documenten die tijdens de bemiddeling worden opgesteld, blijven tussen de bemiddelingsmuren en kunnen nadien niet gebruikt worden in gerechtelijke procedures. Wanneer alle partijen een akkoord bereiken, wordt dit opgenomen in een overeenkomst die tussen de partijen geldt als wet. Desgewenst kan de overeenkomst worden gehomologeerd door de rechter in een vonnis, waardoor men een uitvoerbare titel bekomt.

Waarom kiezen voor bemiddeling?

Bemiddeling maakt de communicatie tussen partijen opnieuw mogelijk. De partijen worden enerzijds aangespoord om hun kant van het verhaal te vertellen en anderzijds met een open vizier te luisteren naar het verhaal en de perceptie van de andere partij, allemaal onder begeleiding van onze advocaat bemiddelingsrechts. Zij zorgt voor het evenwicht in de communicatie waardoor partijen zich gehoord en erkend voelen. Het belang van communicatie treedt bij bemiddeling op de voorgrond. De partijen worden aangespoord om elkaar (opnieuw) te begrijpen en om samen na te denken over mogelijke oplossingen. De partijen kunnen zo in een oplossing voorzien die het juridische overstijgt en die rekening houdt met de emotionele en rationele balans tussen alle partijen. Het vertrouwelijk karakter van bemiddeling laat de partijen toe open te communiceren in een veilige en discrete omgeving. Omdat de partijen de oplossing van hun geschil zelf in handen hebben, zal het akkoord dat men tijdens de bemiddeling samen bereikt, vrijwillig uitgevoerd worden.

Geniet van een snelle oplossing

Dankzij bemiddeling kan men een geschil op enkele maanden of zelfs weken oplossen. Terwijl een geschil voor de rechtbank (ongewild) jaren in beslag kan nemen. Dankzij de snelheid waarmee bemiddeling kan worden afgerond, is het een kostenbesparende geschillenbeslechting.

Wanneer is een bemiddeling mogelijk?

Partijen kunnen kiezen om voor, tijdens of zelfs na een procedure een beroep te doen op een bemiddelaar. Daarnaast is het ook mogelijk dat tijdens een gerechtelijke procedure de rechter een bemiddelaar aanstelt. Dat kan op gezamenlijk verzoek van de partijen of op eigen initiatief maar met instemming van de partijen. De voorwaarde van vrijwilligheid blijft bestaan, zowel bij een buitengerechtelijke als een gerechtelijke bemiddeling. Bijgevolg is iedere partij vrij de bemiddeling die bevolen is door de rechter te allen tijde te beëindigen.

Heeft u een erkend bemiddelaar nodig? Maak een afspraak

Indien u meer informatie wenst over bemiddeling of een erkend bemiddelaar nodig heeft, kunt u steeds contact opnemen met Advocatenkantoor Isabelle Parmentier, gevestigd in Schilde en Schoten. U kunt ons bereiken door te bellen naar het nummer +32(0)472 34 96 62 of door het contactformulier in te vullen. Wij geven advies waar nodig en schakelen eventueel onze advocaat bemiddelingsrecht in.