Expertise

Rechtsgebieden

WIST JE DAT B2B-FACTUREN KOSTELOOS KUNNEN INGEVORDERD WORDEN?

Vandaag ondervinden we een trend bij klanten om hun betalingen zo lang mogelijk uit te stellen of kleine facturen zelfs helemaal niet te betalen.

Samen met Modero Gerechtsdeurwaarder wordt hier slim op ingespeeld:

Bij niet-betwiste schulden (geen protest) bestaan er 2 snelle en goedkope invorderingsprocedures waarbij U niets hoeft te doen (buiten het overmaken van de facturen en de aanmaningen): de GS- en de IOS-procedure.

In beide gevallen zal een Aanmaning met Bevel tot Betaling worden overgemaakt aan tegenpartij.

Na 1 maand geen reactie van tegenpartij, zal een PV van Niet-Betwisting worden uitgereikt. Dit PV is een uitvoerbare titel met dezelfde draagkracht als een vonnis bekomen voor de rechtbank. M.a.w. kan met dit PV opdracht worden gegeven aan de deurwaarder om over te gaan tot uitvoerend beslag.

Mogelijkheden tegenpartij:

  • Protest vóór het verstrijken van die 1 maand
  • Hoger beroep na het verstrijken van die 1 maand

Vanaf dan is de klassieke invorderingsprocedure via de rechtbank van toepassing.

Wenst u hierover vrijblijvend meer informatie? Aarzel niet contact op te nemen

Collaboratief Onderhandelen 

Een collaboratieve onderhandeling heeft als doel om een geschil op te lossen door te onderhandelen, om zo tot een minnelijk akkoord te komen.

Elke partij wordt bijgestaan door een collaboratieve advocaat, die daar speciaal voor is opgeleid.

Naamsverandering

      - Verandering Voornaam

      - Verandering Familienaam

Verkeersrecht

    - snelheidsovertredingen

    - rijden onder invloed

    - zwakke weggebruiker